NORDISK-KATOLSKA KYRKAN I KARLSKRONA | post@stnikolaus.se

 

 

Bloggen 'Formande Mission'

 

 

Om församlingsbygge och mission

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en

nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.

 

Formande mission

 

 

 

 

 

Här når du oss:

 

Facebook:

facebook.com/NKK.StNikolaus

 

E-post:

post@stnikolaus.se

 

Telefon:

0760-120300

 

Besöksadress:

Skomakaregatan 31, Karlskrona

 

Postadress:

Nordisk-katolska kyrkan

fr. Franciskus Urban

Utridarevägen 3A

371 40 KARLSKRONA

 

 

Stöd oss:

 

Bankgiro: 5015-3345

 

Med en gåva till S:t Nikolaus stödjer du församlingsbygget och därmed kristen mission och traditionella värden.