Ge ditt stöd till lokalkyrkan

 

 

Nordisk-katolska kyrkan står helt fri från såväl stat som kommun och landsting. Alla angelägenheter och beslut sköts och fattas av kyrkans medlemmar. Biskopen är kyrkans naturliga ledare och på olika nivåer har såväl lekfolk som vigda ämbetsbärare inflytande.

 

Det är också kyrkans medlemmar som finansierar all verksamhet. Detta sker genom kyrkoavgift ('medlemsavgift') och gåvor. Runt omkring oss finns även individer och instanser som stödjer vårt arbete genom gåvor och donationer.

 

Vill du bidra till den traditionella kristna kyrkans och lärans spridande är också du välkommen med din gåva som kan sättas in på vårt bankgiro 5015-3345 eller betalas med kort via PayPal. Använd gärna donationsknappen här intill, eller maila till: donation@stnikolaus.se

 

Du kan välja att vara anonym eller berätta vem du är. Oavsett har du vårt innerliga tack och innesluts som givare i söndagens heliga liturgi (Mässa).

 

 

 

 

 

 

 

NORDISK-KATOLSKA KYRKAN I KARLSKRONA | post@stnikolaus.se

 

 

 

Emanuelskyrkan där vi firar liturgin, är en del av UNESCO:s världsarv.

Med hjälp av PayPal är det enkelt och säkert att skicka en gåva till S:t Nikolaus. du bestämmer själv beloppet

Här når du oss:

 

Facebook:

facebook.com/NKK.StNikolaus

 

E-post:

post@stnikolaus.se

 

Telefon:

0760-120300

 

Besöksadress:

Skomakaregatan 31, Karlskrona

 

Postadress:

Nordisk-katolska kyrkan

fr. Franciskus Urban

Utridarevägen 5A

371 40 KARLSKRONA

 

Stöd oss:

Bankgiro: 5015-3345