Här når du oss:

 

Facebook:

facebook.com/NKK.StNikolaus

 

E-post:

post@stnikolaus.se

 

Telefon:

0760-120300

 

Besöksadress:

Skomakaregatan 31, Karlskrona

 

Postadress:

Nordisk-katolska kyrkan

fr. Franciskus Urban

Utridarevägen 5A

371 40 KARLSKRONA

 

 

 

NORDISK-KATOLSKA KYRKAN I KARLSKRONA | post@stnikolaus.se

 

 

Detta händer i S:t Nikolaus

 

 

Här presenterar vi det som är planerat i missionen. Därutöver finns vi till hands för presentationer, samtal, sjukbesök, husvälsignelser m.m. Tveka inte att ta kontakt med oss vid behov.

 

Nya programpunkter tillkommer löpande.

 

 

Den Heliga Mässan firas i S:t Nikolaus söndagligen klockan 15:00 (om inte annan tid anges) i Emanuelskyrkan, Skomakaregatan 31, Karlskrona.

 

Kyrkan är öppen 30 minuter innan gudstjänst för enskild bön och ljuständning.

Inledande liturgi, för tjänstgörande kleresi, cirka 20 minuter innan den Heliga Mässan.

 

 

 

 

SEPTEMBER

 

4/9 Sextonde söndagen i Treenighetstid

Den angelägna omsorgen – Liljorna på ängens söndag

5 Mos 4:29-31; Fil 4:10-13; Luk 10:38-42

 

11/9 Sjuttonde söndagen i Treenighetstid

Frigörelsen ur förgänglighetens träldom – Änkesonen i Nains söndag

Job 19:21-27; Fil 1:20-26; Mark 5:35-43

 

18/9 Artonde söndagen i Treenighetstid

Anspråkslöshet och blygsamhet – Den upphöjde gästens söndag

Ords 3:31-35; Jak 4:4-10; Luk 13:22-30

 

25/9 Nittonde söndagen i Treenighetstid

Vägen till Guds rike – Det yppersta budets söndag

2 Krön 1:7-12; 1. Joh 2:15-17; Mark 10:17-27

 

 

OKTOBER

 

2/10 Tjugonde söndagen i Treenighetstid

Trons kraft och seger – Den lame mannens söndag

1 Mos 15:1-6; 1 Joh 5:4b-13; Joh 9:24-41

 

9/10 Tjugoförsta söndagen i Treenighetstid

Andlig försumlighet – Bröllopsgästernas söndag

Jes 5:1-7; Hebr 10:19-31; Matt 21:33-46

 

16/10 Tjugoandra söndagen i Treenighetstid

Vårt himmelska medborgarskap – Skattepenningens söndag

Jer 29:4-7; 1. Tim 2:1-7; Matt 17:24-27

 

23/10 Tjugotredje söndagen i Treenighetstid

Ingen liturgi p g a kyrkomöte på Gran, Norge

 

30/10 Tjugofjärde söndagen i Treenighetstid

Oviljan till tro – Jesu klagan över Jerusalems söndag

Mika 3:9 – 4,4; 1. Pet 4:12-19; Matt 23:37 – 24:2

 

 

NOVEMBER

 

6/11 Tjugofemte söndagen i Treenighetstid

Tecknen på tidens slut – De kommande prövningarnas söndag

Jes 51:4-8; 2. Tim 3:1-5; Matt 24:3-14

 

13/11 Tjugosjätte söndagen i Treenighetstid

De yttersta tingen – Den sista stora nödens söndag

Mal 4:1-3; 2. Tess 2:1-12; Matt 24:15-28

 

20/11 Domsöndagen

Ingen liturgi p g a kleresimöte i Oslo.