NORDISK-KATOLSKA KYRKAN I KARLSKRONA | post@stnikolaus.se

 

 

Söker du ett sammanhang? Har du ett kall?

 

 

Att bli upptagen i NKK och vara aktiv i S:t Nikolas innebär ett pionjärarbete. Eftersom vi är ett växande samfund och en växande kyrka i Karlskrona innebär det också att få vara med och att forma en del i den världsvida Kyrkan utifrån lokala betingelser.

 

Oavsett om det är en hemvist du söker, en kyrka att gå till, ett aktivt församlingsliv eller om du har ett kall att tjäna Kyrkan och i kyrkan är du välkommen till oss.