NORDISK-KATOLSKA KYRKAN I KARLSKRONA | post@stnikolaus.se

 

 

Du är älskad, omistlig och absolut nödvändig

 

 

Att ibland reflektera över och ifrågasätta sig själv och sitt liv är nyttigt. Och ibland är det bra att ha funderat över de s.k. stora frågorna innan man hamnar i en situation då man kanske inte har beredskap för eller kraft att göra det.

 

Detta ”varför” handlar om Dig. Frågan, utvecklad, skulle kunna vara ”varför kristen?” Eller ”varför kyrkan?” Här och nu är det även aktuellt att fråga ”varför upptas i Nordisk-katolska kyrkan?”

 

När du ställer dessa frågor gör du det utifrån din specifika situation. Antingen tillhör du idag inte något samfund, eller så gör du det. Antingen ser du dig som kristen, eller så gör du inte det. Här och nu finns inte utrymmet att gå in på alla tänkbara varianter. Vi tar därför vår utgångspunkt i att du, som de flesta, är döpt, antingen som barn eller som vuxen.

 

Frågan varför kristen handlar i grunden om ett förhållningssätt till världen, tillvaron och medmänniskor. Den handlar också om att ha beredskap och ett språk för att handskas med livets olika skeden, de stora frågorna om liv, död, sorg och glädje. Frågan om varför har i alla tider handlat om vad meningen med livet är. Men det handlar också om tillhörighet, sammanhang och kulturarv. Kristendomen hjälper dig att ställa en mängd frågor och den ger även svar.

 

Ett kristet liv och att tillhöra Kristi Kyrka är också - helt utan omsvep - den enda vägen till gudomliggörelse, som är målet med varje människa.

 

Som döpt i den Treenige Guds namn (Fadern, Sonen och den Helige Anden) är du upptagen i den kristna gemenskapen, i Kyrkan. Vi är alla delar i Kristi kropp där var och är omistlig och nödvändig, precis som varje lem och atom i den mänskliga kroppen.

 

Många döpta har idag, av olika anledningar, glidit bort från Kyrkan, i många fall även från Gud. Detta behöver inte bero på medvetna handlingar eller tankar, utan är något som har skett över ett par generationers tid där man helt enkelt inte har brytt sig om att föra värdet vidare. I dag kan det därför vara en så enkel sak som kunskap som står emellan dig och livet. Att vara en mer aktiv del i kyrkan kan ge bättre kunskap om det kristna budskapet och arvet.

 

En annan liknelse med den mänskliga kroppen är att ryggraden i det kristna är att vara så fast och rak att man vågar och orkar böja sig inför Gud, att knäböja inför Herren. Genom att knäböja inför honom behöver man inte knäfalla inför någon annan storhet, varken i form av pengar, makt eller någon annan avgud.

 

Att tas upp i Nordisk-katolska kyrkan innebär att tas upp i Kyrkans fulla gemenskap och att få tillgång till ett sammanhang som sträcker sig tillbaka till den tid då Sverige kristnades; till den odelade kyrkans bekännelse.

Som nordisk-ortodoxa katoliker andas vi med kristenhetens bägge lungor. Detta faktum är lite speciellt just här i Karlskrona som geografiskt ligger på gränsen mellan öst och väst.

 

Att bli upptagen i NKK och tillhöra S:t Nikolaus innebär ett pionjärarbete och att forma en del i den världsvida Kyrkan utifrån lokala betingelser.

 

Kanske har det nu väckts en lust hos dig att ställa frågor till dig själv? Kanske är det så att du är döpt och att du vill komma närmre dig själv och Kyrkan? Förhoppningsvis är du beredd att ställa fler frågor till oss. Och är det i stället så att du inte är döpt så är inte det något hinder.

 

Varför inte?

 

 

 

 

Här når du oss:

 

Facebook:

facebook.com/NKK.StNikolaus

 

E-post:

post@stnikolaus.se

 

Telefon:

0760-120300

 

Besöksadress:

Skomakaregatan 31, Karlskrona

 

Postadress:

Nordisk-katolska kyrkan

fr. Franciskus Urban

Utridarevägen 3A

371 40 KARLSKRONA