NORDISK-KATOLSKA KYRKAN I KARLSKRONA | post@stnikolaus.se

 

 

Nordisk-katolska kyrkan: för den odelade Kyrkans tro

 

 

Tillsammans med vår moderkyrka, Polish National Catholic Church (PNCC), utgör vi ’Union of Scranton’, en kyrkogemenskap av ickeromerska katolska och gammalkatolska kyrkor. PNCC är medlem i Kyrkornas Världsråd och i Norge är kyrkan (NKK) medlem i Norges kristna råd. I Sverige deltar vi i ekumeniska råd och nätverk på de orter där vi är etablerade.

 

Nordisk-katolska kyrkan har församlingar, missioner och kloster i Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien och Ungern. Även i England byggs nu en administratur upp.

 

För länkar och adresser till församlingar i Norge och Sverige:

Nordisk-katolska kyrkan, Ärkediakonatet i Sverige (www.nordisk-katolsk.se)

 

En presentation av PNCC hittar du här. Se också ytterligare länkar här till höger.