NORDISK-KATOLSKA KYRKAN I KARLSKRONA | post@stnikolaus.se

 

 

Nordisk-katolska kyrkan i Sverige

 

 

Nordisk-katolska kyrkan i Sverige är ett registrerat trossamfund och utgör ett ärkediakonat i stiftet. Kyrkan leds av biskopen. Till sin hjälp har han en biskopsvikarie för Sverige samt en ärkediakon.

 

NKK är i Sverige ett växande samfund och finns idag i Stockholm (Vår Frälsares församling) och Karlskrona (S:t Nikolaus mission) där liturgi (gudstjänst) firas regelbundet. Besök gärna hemsidan för adresser m.m. Ärkediakonatet Sveriges hemsida: www.nordisk-katolsk.se

 

Nordisk-katolska kyrkan (NKK) står i den odelade Kyrkans tro och lära och har i enlighet med det gammalkatolska arvet en ortodox teologi och västlig rit ("form").

 

Vi erkänner samtliga gammalkyrkliga sýmbola (trosbekännelser) och fornkyrkans sju ekumeniska koncilier. Vi förvaltar samtliga av Kyrkans (sju) traditionella sakrament och de traditionella minores- och majoresvigningarna. Vi har full och valid apostolisk succession med erkända ämbeten och sakrament. Läs gärna mer om teologin i de olika dokument som presenteras under fliken "resurser".

 

Ansvarig för verksamheten i Europa är biskop Roald Nikolai Flemestad, Oslo, som ingår i International Catholic Bishops Conference (ICBC), Union of Scrantons biskopssynod. Scrantonunionen leds av ärkebiskop Anthony Mikovsky.

 

Ärkediakonatet Sverige

 

Nordisk.katolska kyrkan är för närvarande representerad med regelbunden verksamhet på två orter i Sverige.

 

Stockholm:

Vår Frälsares församling

 

Karlskrona:

S:t Nikolaus

 

Hemsida:

www.nordisk-katolsk.se