Gudstjänster i

S:t Nikolaus

 

Mässa firas i S:t Nikolaus var söndag enlig nedan:

 

Plats: Emanuelskyrkan, Skomakaregatan 31, Karlskrona.

Tid: 15:00 (Om inte annan tid anges)

 

I kalendariet finns information om gudstjänster och arrangemang.

 

Fader Franciskus Urban som är präst i S:t Nikolaus tillhör OPR (St. Severin) och kan svara på frågor om Orden.

 

 

Här når du oss:

 

Facebook:

facebook.com/NKK.StNikolaus

 

 

E-post och telefon:

e-post: post@stnikolaus.se

Telefon: 0760-120300

 

 

Stöd oss:

Bankgiro: 5015-3345

 

 

Den ekumeniska Cistercienserorden

Order of Port Royal

 

 

 

Ordens närvaro i Karlskrona

 

Order of Port Royal och klostret St. Severin har sedan hösten 2015 en anknytning till Karlskrona. Såväl historien som erfarenheten visar att en ort eller region kan ha stort utbyte av en sådan institution som ett kloster utgör.

 

Förhoppningsvis skall fler upptäcka denna resurs och den spiritualitet som den helige munkfadern Benedict gav uttryck för då han skrev sin klosterregel och spred det monastiska livet i väst på 500-talet.

 

För Nordisk-katolska kyrkan och S:t Nikolaus kommer kopplingen att betyda fördjupning och än starkare koppling till den odelade Kyrkans.

 

Läs mer om Ordens närvaro i Sverige (och Skandinavien) på www.sacrainsula.se

 

 

Kort om Orden

 

Order of Port Royal är en monastisk orden (klosterorden) med anor från 1200-talet. Det är en ekumenisk Cistercienserorden vars grund är den helige Benedicts regel.

 

Moderklostret St. Severin ligger i tyska Kaufbeuren och i Ebenweiler finns filiaturen St. Andreas. Ett priorat finns i USA (St. Antonius) och ett kloster i Kamerun (St. Michael) där det även finns en gemenskap av systrar.

 

Ordens medlemmar är antingen munkar och nunnor som avlagt klosterlöften ('professed') eller helt vanliga människor som lever sekulära liv, s.k. 'oblater'. Gemensamt för de bägge grupperna är att man är knuten till ett specifikt kloster eller hus.

 

Att bli oblat innebär att man fortsätter sitt vanliga liv, är medlem i Orden och lever efter en anpassad regel utan att avlägga klosterlöften. Syftet med det är att ha stöd i sitt liv (äktenskapligt, moraliskt, spirituellt etcetera) och tillhöra en gemenskap där den kristna tron fördjupas.

 

Vägen till att bli upptagen i Orden, antingen som vigd munk eller upptagen som oblat, sker i olika steg och vanligtvis börjar man som postulant för att sedan bli novis innan man, kanske, avlägger de slutliga löftena.

 

Att Orden är ekumenisk innebär att dess medlemmar (munkar, nunnor och oblater) tillhör olika kristna samfund och kyrkor.

 

Ytterligare information fås genom S:t Nikolaus eller via Sacra Insula:

Hemsida: www.sacrainsula.se

Facebook: facebook.com/sacrainsula

 

Länk till klostret St. Severin (Tyska):

http://news.abtei-st-severin.de/aktuelles-2/

 

Länk till Order of Port Royal (Engelska):

www.abtei-st-severin.de/english/index.htm

 

 

Ordens och St. Severins Abbot

 

Klostret St. Severin och Orden leds av abboten, Pater Michael OPR, som här syns till vänster tillsammans med fader franciskus Urban OPR vid upptagning i Orden.

 

Läs mer här eller här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiken bakom Order of Port Royal

 

DET BÖRJADE I FRANKRIKE

Order of Port Royal är en monastisk kommunitet (klosterorden) med ursprung i det franska cistercienserklostret Port Royal. Det ursprungliga klostret grundades 1204 men upplöstes 1705. Det som överlevde av klostret flyttade till Nederländerna och fick där stöd av biskopen av Utrecht.

 

1900-TALET: RESTAURERING I UNGERN

På 1930-talet återuppfördes Orden av biskopen av Ungern, Thomas Fehervary och 1946 blev Orden åter kanoniskt konstituerad med två nyuppförda kloster.

 

ORDEN I TYSKLAND: GAMMALKATOLIKERNA

En tysk gren av Orden uppstod på 1950-talet. Dess herde var den gammalkatolska prästen Max Rademacher i Münster/Bielefeld. Han stöddes av en grupp gammalkatoliker som ville se monastiskt liv och kontemplativ spiritualitet återintroduceras i kyrkan. Kyrkans ledning accepterade dock inte detta initiativ. År 1962 konsekrerades Max Rademacher och tog vid som abbot efter biskop Thomas Fehervary.

 

TYSKA GRENEN AUTOKEFAL

År 1964 separerades den tyska grenen av Orden från det gammalkatolska stiftet i Tyskland. Detta ansågs vara ett nödvändigt steg för ett sant liv efter Cisterciensiska ideal. Max Rademacher togs upp i den romersk-katolska kyrkan 1967 varpå abbotsämbetet blev vakant ända fram till 1990. Under denna period leddes Orden provisoriskt av klostret. Medlemstalet minskade – framför allt till följd av att munkarna blev gamla och dog.

 

År 1990 fanns en präst kvar i livet, Dom Peter Falk. Han samlade klostrets kvarvarande medlemmar för att avgöra om Orden skulle upplösas eller rekonstrueras. Det beslutades om en nystart.

 

1990-TALETS FÖRNYELSE

År 1990 valde Orden enhälligt Dom Peter Falk till abbot. Han drog sig tillbaka 2002 på grund av dålig hälsa. Abboten för klostret St. Severin, Dom + Klaus OPR, valdes samma år enhälligt till efterträdare.

 

Från 2004 till 2010 hade Orden återvänt till den gammalkatolska kyrkan men denna allians skulle på nytt visa sig vara mindre framgångsrik. Sedan 2012 tillhör St. Severins kloster och den tyska provinsen av Order of Port Royal, Christ-Katolische Kirche in Deutschland som är en administratur av Nordisk-katolska kyrkan.

 

NORDISK-KATOLSKA KYRKAN I KARLSKRONA | post@stnikolaus.se