NORDISK-KATOLSKA KYRKAN I KARLSKRONA | post@stnikolaus.se

 

 

Material och dokument om NKK och kristen tro

 

 

 

Lärodokument

 

Trosdokument för kyrkan

 

Road to Unity

(Konsensusdokument mellan gammalkatolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna)

 

Scranton-deklarationen

 

 

Övriga dokument och informationsmaterial

 

Tillbaka i försoning

Om Nordisk-katolska kyrkans gammalkatolska grund

 

Polish National Catholic Church

Ett dokument som beskriver Polish National Catholic Church (PNCC),

av biskop Roald Nikolai (2011)

 

Om deltagande i Herrens heliga nattvard:

Svar på frågor om deltagande i och förberedelser inför kommunion (2 sidor)

 

Medlemskapsansökan:

Blankett samt kort information om medlemskap (v.1.3) (2 sidor)