Information och kontakt

 

Här på hemsidan hittar du mycket information om kyrkan och vår verksamhet.

 

Vill du vara först med att få det senaste, gilla oss på Facebook där vi publicerar snabba nyheter.

 

 

Här når du oss:

 

Det säkraste sättet att nå oss är genom att skicka antingen ett mail eller SMS.

 

e-post: post@stnikolaus.se

 

SMS: 0760-120300

 

 

 

Predikningar i S:t Nikolaus' mission

 

 

Här återfinns predikningar från gudstjänster i S:t Nikolaus i såväl text (PDF)- som ljudformat (MP3). Textversionen innehåller även referenser till söndagens texter.

Ordningen följer kyrkoåret med den senaste predikan längst ner i listan för respektive år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkoåret 2015-2016

 

Predikningar i textformat (PDF):

 

Första söndagen i Adventstid

 

Tredje söndagen i Adventsid

 

Fjärde söndagen i Adventstid

 

Den heliga Julnatten

 

Juldagen

 

Första söndagen i Jultiden

 

Andra söndagen i Jultiden

 

Epifanía

 

Första söndagen efter Epifanía

 

Andra söndagen efter Epifanía

 

Septuagésima

 

sexagésima (Predikan given i Vår Frälsares församling, Stockholm)

 

Första söndagen i Stora Fastan

 

Andra söndagen i Stora Fastan

 

Tredje söndagen i Stora Fastan

 

Midfastosöndagen

 

Passionssöndagen

 

Palmsöndagen

 

Skärtorsdagen

 

Andra söndagen i Påsktiden

 

Tredje söndagen i Påsktiden

 

Fjärde söndagen i Påsktiden

 

Femte söndagen i Påsktiden

 

Sjätte söndagen i Påsktiden (Predikan given i Vår Frälsares församling, Stockhom

 

Sjunde söndagen i Påsktiden

 

Pingstdagen

 

Heliga Treenighetens söndag

 

Andra söndagen i Treenighetstid

 

Fjärde söndagen i Treenighetstid

 

Femte söndagen i Treenighetstid

 

Sjätte söndagen i Treenighet

 

Sjunde söndagen i Treenighet

 

Åttonde söndagen i Treenighetstid

 

Nionde söndagen i Treenighetstid

 

Tionde söndagen i Treenighetstid

 

Elfte söndagen i Treenighetstid

 

Sextonde söndagen i Treenighetstid

 

Sjuttonde söndagen i Treenighetstid

 

Artonde söndagen i Treenighetstid

 

Nittonde söndagen i Treenighetstid

 

Tjugonde söndagen i Treenighetstid

 

Tjugoförsta söndagen i Treenighetstid

 

Söndagen före Domssöndagen

 

 

 

Predikningar i ljudformat (MP3):

 

Septuagésima

 

Midfastosöndagen

 

Passionssöndagen

 

Andra söndagen i Påsktiden

 

Fjärde söndagen i Treenighetstid

 

Sjätte söndagen i Treenighet

 

Nionde söndagen i Treenighetstid

 

 

 

Kyrkoåret 2014-2015

 

Predikningar i textformat (PDF):

 

Första Söndagen i Adventstid

 

Andra Söndagen i Adventstid

 

Tredje Söndagen i Adventstid

 

Fjärde Söndagen i Adventstid

 

Den Heliga Julnatten

 

Andra Söndagen i Jultiden

 

Epifanía (Trettondagen)

 

Första Söndagen efter Epifanía

 

Andra Söndagen efter Epifanïa

 

Tredje Söndagen efter Epifanía

 

Septuagésimasöndagen

 

Sexagésimasöndagen

 

Quinquagésimasöndagen

 

Askonsdagen

 

Första Söndagen i Stora fastan

 

Andra Söndagen i Stora fastan

 

Tredje Söndagen i Stora fastan

 

Midfastosöndagen

 

Passionssöndagen

 

Palmsöndagen

 

Skärtorsdagen

 

Påsknatten

 

Påskdagen

 

Andra söndagen i Påsktiden

 

Tredje söndagen i Påsktiden

 

Fjärde söndagen i Påsktiden

 

Femte söndagen i Påsktiden (Korsmässa om våren)

 

Sjätte söndagen i Påsktiden (Rogate)

 

Kristi Himmelsfärds dag

 

Sjunde söndagen i Påsktiden

 

Pingstaftonen (Predikan i S:t Johannes döparens församling i Oslo)

 

Pingstdagen

 

Heliga Treenighetens söndag

 

Andra söndagen i Treenighetstid

 

Fjärde söndagen i Treenighetstid

 

Femte söndagen i Treenighetstid

 

Sjätte söndagen i Treenighetstid

 

Sjunde söndagen i Treenighetstid

 

Åttonde söndagen i Treenighetstid

 

Nionde söndagen i Treenighetsid

 

Tionde söndagen i Treenighetstid

 

Tolfte söndagen i Treenighetstid

 

Trettonde söndagen i Treenighetstid

 

Femtonde söndagen i Treenighetstid

 

Sextonde söndagen i Treenighetstid

 

Sjuttonde söndagen i Treenighetstid

 

Nittonde söndagen i Treenighetstid

 

Tjugonde söndagen i Treenighetstid

 

S:t Lukas (21 söndagen i Treenighetstid)

 

Tjugoandra söndagen i Treenighetstid

 

Alla helgons dag/Alla helgons fest

 

Tjugofjärde söndagen i Treenighetstid

 

Tjugofemte söndagen i Treenighetstid (Söndagen före Domssöndagen)

 

Kristus Koningens fest (Domsöndagen)

 

 

 

Predikningar i ljudformat (MP3):

 

Första söndagen i Adventstid

 

Andra Söndagen i Adventstid

 

Tredje Söndagen i Adventstid

 

Fjärde Söndagen i Adventstid

 

Den Heliga Julnatten

 

Andra Söndagen i Jultiden

 

Epifanía (Trettondagen)

 

Första Söndagen efter Epifanía

 

Andra Söndagen efter Epifanía

 

Tredje söndagen efter Epifanía

 

Septuagésimasöndagen

 

Sexagésimasöndagen

 

Quinquagésimasöndagen (se tills vidare textversionen, ovan)

 

Askonsdagen (se tills vidare textversionen, ovan)

 

Första Söndagen i stora fastan

 

Andra Söndagen i Stora fastan

 

Tredje Söndagen i Stora fastan

 

Midfastosöndagen

 

Passionssöndagen

 

Palmsöndagen

 

Andra söndagen i Påsktiden

 

Femte söndagen i Påsktiden (Korsmässa om våren)

 

Sjätte söndagen i Påsktiden (Rogate)

 

Sjunde söndagen i Påsktiden

 

Heliga Treenighetens söndag

 

Sjätte söndagen i Treenighetstid

 

Sjunde söndagen i Treenighetstid

 

Åttonde söndagen i Treenighetstid

 

Tionde söndagen i Treenighetstid

 

Trettonde söndagen i Treenighetstid

 

Sjuttonde söndagen i Treenighetstid

 

Tjugofemte söndagen i Treenighetstid (Söndagen före Domssöndagen)

 

 

 

Kyrkoåret 2013-2014

 

Predikningnar i textformat (PDF):

 

Andra söndagen efter Epifanía

 

Fjärde söndagen efter Epifanía

 

Sexagésima

 

Första söndagen i Fastan

 

Tredje söndagen i Fastan (i Gudsmoderns beskydds församling, Stockholm)

 

Fjärde söndagen i Fastan - Laetáre (Midfastosöndagen)

 

Påskdagen

 

Tredje söndagen i Påsktiden

Femte söndagen i Påsktiden

 

Pingstdagen

 

Den Heliga Treenighetens söndag

 

Andra söndagen i Treenighetstid

 

Petri och Pauli söndag (Tredje söndagen i Treenighetstid)

 

Femte söndagen i Treenighetstid

 

Sjätte söndagen i Treenighetstid

 

Sjunde söndagen i Treenighetsid

 

Åttonde söndagen i Treenighetstid

 

Nionde söndagen i Treenighetstid

 

Tionde söndagen i Treenighetstid

 

Elfte söndagen i Treenighetstid

 

Tolfte söndagen i Treenighetstid

 

Trettonde söndagen i Treenighetstid

 

Fjortonde söndagen i Treenighetstid (Det Heliga Korsets upphöjelse)

 

Femtonde söndagen i Treenighetstid

 

Artonde söndagen i Treenighetstid

 

Nittonde söndagen i Treenighetstid

 

Kristus Konungens dag (Tjugonde söndagen i Treenighetstid)

 

Alla själars dag

 

Tjugoförsta söndagen i Treenighetstid

 

Söndagen före Domssöndagen

 

 

Predikningar i ljudformat (MP3):

 

Femte söndagen i Treenighetstid

 

Sjätte söndagen i Treenighetstid

 

Sjunde söndagen i Treenighetsitd

 

Åttonde söndagen i Treenighetstid

 

Nionde söndagen i Treenighetstid

Tionde söndagen i Treenighetstid

 

Elfte söndagen i Treenighetstid

 

Tolfte söndagen i Treenighetstid

 

Trettonde söndagen i Treenighetstid

 

Fjortonde söndagen i Treenighetstid

 

Femtonde söndagen i Treenighetstid

 

Artonde söndagen i Treenighetstid

 

Nittonde söndagen i Treenighetstid

 

Kristus Konungens dag

 

Alla själars dag

 

Tjugoförsta söndagen i Treenighetstid

 

Söndagen före Domssöndagen

 

 

NORDISK-KATOLSKA KYRKAN I KARLSKRONA | post@stnikolaus.se